Кожи за ударни инструменти - Барабан, Тъпан, Том, Флортом, Кожа Тимпан - Онлайн Магазин Кънчев

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Продукти > Музикални
6" прозрачна ударна кожа / Maxtone

6"  прозрачна ударна кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми. >> Разгрледайте и Рототоми, Барабани и Перкусии! <<

цена 8.00 лв
Количка
6" черна ударна кожа / Maxtone

6"  черна ударна кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми.

цена 9.00 лв
Количка
6" двойна маслена ударна кожа / Maxtone

6" двойно маслена, ударна прозрачна кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми.

цена 0.00 лв
Количка
8" прозрачна ударна кожа / Maxtone

8"  прозрачна ударна кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми. >> Разгрледайте и Рототоми, Барабани и Перкусии! <<

цена 9.00 лв
Количка
8" черна ударна кожа / Maxtone

8"  черна ударна кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми.

цена 11.00 лв
Количка
8" двойна маслена ударна кожа / Maxtone

8" двойно маслена, ударна прозрачна кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми.

цена 0.00 лв
Количка
10" прозрачна ударна кожа / Maxtone

10" прозрачна ударна кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми. >> Разгрледайте и Рототоми, Барабани и Перкусии! <<

цена 10.00 лв
Количка
10" черна ударна кожа / Maxtone

10" черна ударна кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми.

цена 13.00 лв
Количка
10" двойна маслена ударна кожа / Maxtone

10" двойно маслена, ударна прозрачна кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за рототоми.

цена 0.00 лв
Количка
12" двойна прозрачна ударна кожа / Maxtone

12" двойна маслена, прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан.

цена 13.00 лв
Количка
12" бяла ударна кожа / Maxtone

12" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан.

цена 12.00 лв
Количка
12" бяла резонаторна кожа / Maxtone

12" бяла резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан.

цена 12.00 лв
Количка
13" двойна прозрачна ударна кожа / Maxtone

13" двойна маслена, прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан.

цена 14.00 лв
Количка
13" бяла ударна кожа / Maxtone

13" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан.

цена 13.00 лв
Количка
13" бяла резонаторна кожа / Maxtone

13" бяла резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан.

цена 13.00 лв
Количка
14" двойна прозрачна ударна кожа / Maxtone

14" двойна маслена, прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан, барабани и соло барабан.

цена 16.00 лв
Количка
14" прозрачна ударна кожа / Maxtone

14" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан, барабани и соло барабан. >> Вижте и 14 инча соло барабанче! <<

цена 14.00 лв
Количка
14" прозрачна резонаторна кожа / Maxtone

14" прозрачна резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Малка кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за малък тъпан, барабани и соло барабан. >> Вижте и 14 инча соло барабанче! <<

цена 14.00 лв
Количка
16" двойна прозрачна ударна кожа / Maxtone

16" двойна маслена, прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за среден тъпан и бас тинпан.

цена 19.00 лв
Количка
16" прозрачна ударна кожа / Maxtone

16" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за среден тъпан и бас тинпан.

цена 16.00 лв
Количка
16" прозрачна резонаторна кожа / Maxtone

16" прозрачна резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за среден тъпан и бас тинпан.

цена 16.00 лв
Количка
16" бяла ударна кожа / Maxtone

16" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за среден тъпан и бас тинпан.

цена 16.00 лв
Количка
16" бяла резонаторна кожа / Maxtone

16" бяла резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Средна кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за среден тъпан и бас тинпан.

цена 16.00 лв
Количка
18" прозрачна ударна кожа / Maxtone

18" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и бас тинпан.

цена 19.00 лв
Количка
18" прозрачна резонаторна кожа / Maxtone

18" прозрачна резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и бас тинпан.

цена 19.00 лв
Количка
18" бяла ударна кожа / Maxtone

18" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и бас тинпан.

цена 19.00 лв
Количка
18" бяла резонаторна кожа / Maxtone

18" бяла резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и бас тинпан.

цена 19.00 лв
Количка
20" прозрачна ударна кожа / Maxtone

20" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 21.00 лв
Количка
20" прозрачна резонаторна кожа / Maxtone

20" прозрачна резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 23.00 лв
Количка
20" бяла ударна кожа / Maxtone

20" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 21.00 лв
Количка
20" бяла резонаторна кожа / Maxtone

20" бяла резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 23.00 лв
Количка
22" двойна прозрачна ударна кожа / Maxtone

22" двойна маслена, прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 33.00 лв
Количка
22" прозрачна ударна кожа / Maxtone

22" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 23.00 лв
Количка
22" прозрачна резонаторна кожа / Maxtone

22" прозрачна резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 25.00 лв
Количка
22" бяла ударна кожа / Maxtone

22" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 23.00 лв
Количка
22" бяла резонаторна кожа / Maxtone

22" бяла резонаторна (тънка) кожа / Maxtone. Кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за тъпан и барабани.

цена 25.00 лв
Количка
24" двойна прозрачна кожа / Maxtone

24" двойна маслена, прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за голям тъпан, каси и барабани.

цена 38.00 лв
Количка
26" прозрачна ударна кожа / Maxtone

26" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за голям тъпан, каси и барабани.

цена 27.00 лв
Количка
26" бяла ударна кожа / Maxtone

26" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за голям тъпан, каси и барабани.

цена 27.00 лв
Количка
28" прозрачна ударна кожа / Maxtone

28" прозрачна ударна (дебела) кожа / Maxtone. Най-голяма кожа за перкусии, широко разпространена за най-големи тъпани, каси и барабани.

цена 31.00 лв
Количка
28" бяла ударна кожа / Maxtone

28" бяла ударна (дебела) кожа / Maxtone. Голяма кожа за перкусии, широко разпространена най-вече за голям тъпан, каси и барабани.

цена 31.00 лв
Количка
назад
 
© 2010-2016 Kynchev Всички права запазени
Назад към съдържанието | Назад към главното меню